Opleidingen

Muziekvereniging Concordia faciliteert in opleidingen voor haar leden. Deze opleidingen worden gegeven door afgestudeerde musici en door docenten aan de Zeeuwse Muziekschool. Het Raamleerplan van Unisono dient als toetsingscriterium.

Naast de praktijklessen wordt er binnen de vereniging ook veel aandacht besteed aan de theorie. Theoretische kennis is zeer belangrijk voor het samen spelen in een van onze orkesten. Theorielessen worden verzorgt voor de examenkandidaten.

Vanaf 7 jaar kan men muziekopleidingen volgen via Concordia. De leerling begint dat met Blokfluitlessen om op die manier wegwijs te raken met het notenschrift, tonen en ritmes. Hier wordt de basis gelegd voor de verdere muzikale toekomst.

Vanaf ongeveer 9 jaar kan men beginnen met een blaasinstrument of slagwerk. Een goede richtlijn om de leeftijd te bepalen om een blaasinstrument te gaan bespelen is of de tanden gewisseld zijn. Op verschillende momenten kan de blokfluitleerling instrumenten uit het Harmonieorkest proberen en beluisteren om zo het leukste instrument te kiezen.

Muziekvereniging Concordia heeft de eerste 2 jaar een toetsingsmoment aan het eind van het schoolseizoen. Dit is Stap A en Stap B als opstap naar het A Examen. Deze toetsingsmomenten worden door de dirigenten gebruikt om te kijken of de leerling klaar is voor een van de samenspelgroepen.

Samen muziek maken

Het opleidingstraject vervolgt zich met de verschillende samenspelvormen, te beginnen met de Samenspelgroep. Binnen dit orkest worden de basisbeginselen van het samen muziek maken uitgelegd en getraind. Met muziek op het niveau van de leerling kan met leren luisteren naar de dirigent en andere muzikanten om zo samen tot een mooi resultaat te komen. Meer informatie over de Samenspelgroep vindt u hier.
De leerling mag door naar de Samenspelgroep als men Stap A voldoende afgerond heeft, normaal gesproken dus na 1 jaar.

De volgende stap is het Klein Orkest. Het niveau hier is A diploma, normaal gesproken na 3 jaar les. Dit orkest is verder gevorderd en begint al steeds meer op een echt Harmonieorkest te lijken. Bij dit orkest leer je naast het musiceren ook bijvoorbeeld marcheren op straat. Meer informatie vindt u hier.

Harmonieorkest

Na behalen van het B-examen mag men voorspelen voor het Harmonieorkest. De dirigent beslist dan op basis van het niveau en de huidige bezetting of de leerling op dat moment plaats kan nemen in het Harmonieorkest of er wordt een stappenplan besproken om zo snel mogelijk in het Harmonieorkest te komen. Meer informatie over het Harmonieorkest vindt u hier.