Marcel Hartendorp

Marcel Hartendorp, volgde de opleidingen HaFa Directie en saxofoon aan het conservatorium in Tilburg. Als dirigent is hij verbonden geweest aan verschillende harmonieorkesten en big-bands, als saxofoondocent is hij verbonden geweest aan de Zeeuwse muziekschool en momenteel aan Factorium Podiumkunsten in Tilburg. Ook heeft hij 5 jaar het KNFM jeugdweekend van Zeeland gedirigeerd.

Marcel HartendorpVanaf het moment dat hij dirigent is geworden van Concordia heeft hij structuur aangebracht in de muzikale doorstroming voor de individuele speler binnen de vereniging. Hiertoe zijn de stapexamens en samenspelgroepen voor de jeugd ingevoerd. Marcel ziet hierin een stimulans en voorbereiding voor het spelen in het Klein Orkest ( voorheen jeugdorkest ), zodat men weer een stap later kan doorgroeien naar het groot harmonieorkest. Op deze wijze wordt er volgens hem gezorgd dat de muziekvereniging een degelijke basis blijft houden voor de toekomst.

Onder zijn leiding is Concordia zeer sterk kwantitatief én muzikaal kwalitatief gegroeid. Zo kwam het orkest in de vijfde divisie uit toen Marcel onze vereniging muzikaal kwam leiden, momenteel spelen we in de tweede divisie, nadat we drie maal onder zijn leiding gepromoveerd zijn.
De klank en klankbalans van een harmonieorkest zijn voor Marcel twee zéér belangrijke uitgangspunten. Om dat optimaal te kunnen realiseren is een uitgebalanceerde bezetting volgens hem een absolute voorwaarde.

Niet alleen als dirigent wordt Marcel Hartendorp binnen en buiten onze vereniging gewaardeerd, maar zeker ook als stimulator en inspirator van nieuwe ideeën en impulsen. Al meerdere muziekverenigingen, muziekscholen en andere instanties hebben daar gebruik van gemaakt.

Marcel heeft nog wel een paar wensen voor Concordia.
Zoals het streven naar de ideale ( klank )-bezetting voor groot harmonieorkest, dat wil zeggen inclusief contra bassen, celli en dubbelriet bezetting.
Verder wil hij inspirerende en ook verrassende composities blijven uitvoeren.
Tenslotte vindt Marcel de opzet van een goed gestructureerde werving voor zowel kinderen als volwassenen essentieel voor de toekomst van Concordia.